TwitterRSS Feed

DigiLab

Το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων ανήκει στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Ιδρύθηκε με την εφαρμογή του Νόμου 1404/83 και υποστηρίζει την εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών στα μαθήματα Ψηφιακά Συστήματα του 3ου τυπικού εξαμήνου και Ψηφιακή Σχεδίαση του 5ου τυπικού εξαμήνου σπουδών του τμήματος. Περισσότερα...

• Λογική Σχεδίαση και Κατασκευή Ψηφιακού Πίνακα Αποτελεσμάτων Αθλητικών Αγώνων, Κ. ΔΑΥΡΟΣ - Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ (ΒΡΑΒΕΙΟ, στα πλαίσια του Κοινοτικού Προγράμματος MEDCHIP, 1996)

• Αυτόματη Παρακολούθηση του Ήλιου με την Βοήθεια Μικρουπολογιστή, Κ. ΑΡΒΑΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

• Ανάπτυξη Μικρουπολογιστικού Συστήματος, ΚΟΙΝΟΥΣΗΣ Μ. & ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ Ε. & ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ.

• Μελέτη και Κατασκευή Ψηφιακού Ρολογιού, ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Λ. & ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ Ε.

• Η οικογένεια Μικροελεγκτών MCS-51, ΣΚΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

• Εγκατάσταση Αναπτυξιακού Πακέτου για microcontroller και Εφαρμογή σε Σύστημα για Παρακολούθηση Φωτεινών Πηγών, ΤΟΠΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Δ.

• Εφαρμογή με τον microcontroller 87C51 Μελέτη και Κατασκευή Ωρολογίου 24 ωρών , ΜΑΚΡΗΣ Μ.

• Σχεδίαση Ωρολογίου με VHDL, ΓΚΙΟΥΛΗΣ Π.

• Μελέτη και Κατασκευή Μικρουπολογιστικού Συστήματος με βάση τον controller EV80C51FX EVALUETION BOARD και Οθόνης Υγρών Κρυστάλλων LM87LN της HITACHI καθώς και Ανάπτυξης Λογισμικού για την Λειτουργία του, ΧΑΛΚΙΤΗΣ Ε. & ΣΥΛΑΙΔΗΣ Γ.

• Σχεδίαση και Υλοποίηση ενός Πρωτοκόλλλου Ελέγχου Λειτουργίας (on-off) 24 Διακοπτών Παροχής Ύδατος (βάνες) για το Σύστημα Ποτίσματος με Παροχή Ασύρματης Ζεύξης, ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ Μ.

• Σχεδίαση Συγκριτή νε VHDL, ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Π.

• Ανάπτυξη Ψηφιακών Κυκλωμάτων με την Γλώσσα Προγραμματισμού VERILOG και το Αναπτυξιακό Σύστημα ATDH 40 M/D της ATMEL, ΜΠΟΧΤΗΣ Δ. & ΚΟΥΛΗΣ Θ.

• Σχεδίαση Αριθμητικής και Λογικής Μονάδας (A.L.U) με την Γλώσσα Περιγραφής VHDL, ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

• Ανάπτυξη Εκπαιδευτικής Διαλογικής Εφαρμογής με Πολυμέσα στο Αντικείμενο "Εισαγωγή στους Η/Υ", Β. ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ

• Ανάλυση Λειτουργίας "Evalution Board Μικροελεγκτή 80/96 " και Εφαρμογές, Α.ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΗ και Ε. ΠΛΑΤΣΙΔΑ

• Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί με τη Βοήθεια Μικροϋπολογιστή ΑΙΜ65, Γ. ΒΑΒΑΡΟΥΤΑΣ

• Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης, Α. ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΑΣ και Χ. ΚΟΚΚΟΡΗΣ

• Εκμάθηση Ηλεκτρονικών σε Περιβάλλον Visual Basic, Δ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ

• Ζεύξη Η/Υ μέσω του CT2 Πρωτοκόλλου, Α. ΔΕΡΒΕΝΤΖΑΣ

• Ηλεκτρονικά - Ψηφιακά - Συνδρομητικά - Τηλεφωνικά Κέντρα, Γ. ΒΛΑΧΟΣ και Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΑΟΥ

• Η Οικογένεια Μικροελεγκών MCS-51, Ι. ΣΚΟΥΦΗΣ

• Μελέτη και Ανάλυση της Επίδρασης του Θορύβου στο BER μιας Ψηφιακής Οπτοηλεκτρικής Ζεύξης στα 2Mbps με Οπτική Ίνα στα 850nm, Ν. ΒΟΣΣΟΥ και Κ. ΣΑΝΤΑΣ

• Μελέτη και Κατασκευή Συστήματος Συναγερμού Γενικής Χρήσης, Ν. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

• Μελέτη και Κατασκευή Ψηφιακού Ηλεκτρονικού Χρονομέτρου, με ακρίβεια της τάξεως του ενός εκατοστού του δευτερολέπτου για την χρήση του σε αγώνες δρόμων και παράλληλα συστήματος επικοινωνίας μεταξύ αφετηρίας και τερματισμού, Ι. ΒΛΑΧΟΣ

• Σειριακή Επικοινωνία δύο ΑΙΜ65 Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων, Κ. ΜΑΝΤΖΙΟΣ και Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

• Σχεδιασμός Ψηφιακού Ολοκληρωμένου Κυκλώματος ASIC, Α. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ και Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ

• Ψηφιακή Σχεδίαση με Προγραμματιζόμενη Λογική και Προτοποθετούμενος Μετρητής, Δ. ΤΣΙΜΠΛΗΣ και Κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

• CAN - BUS - CONNECTION, Γ. ΣΥΛΑΙΔΗΣ

memSense

memSense

Το έργο memSense στοχεύει στην ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών για να παράξει καινοτόμα συστήματα αισθητήρων & αρχιτεκτονικές νέας γενιάς

Δαμάζο

epan-ii

Το έργο Δαμάζο στοχεύει στην ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών για αυτοματοποιημένη διαχείριση ζήτησης (demand response) και έλεγχο φορτίων.

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

Digital Systems Laboratory, Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece